e-IMRT

E-IMRT

e-IMRT SISTEMAS AVANZADOS DE PLANIFICACIÓN PARA RADIOTERAPIA MEDIANTE ENTORNOS DE COMPUTACIÓN

NOTA: Debido a finalización das axudas concedidas, este proxecto carece de soporte e de recursos computacionais

Este proxecto plantea novos sistemas de planificación para o tratamento do cancro mediante a radioterapia utilizando cálculo distribuido e interfases tipo WEB. Os resultados do proxecto permitirán as seguintes melloras respecto ós sistemas de planificación convencionais:

  • Algoritmos de optimización del tratamento automatizados que permiten alcanzar unha melljor deposición de dose para tratamentos complexos, especialmente IMRT (radioterapia con modulación de intensidade).
    Estas técnicas de optimización non son accesibles habitualmente para a planificación convencional, debido ó uso de técnicas manuais de selección de parámetros ou ben ó elevado coste de cálculo dos algoritmos automáticos. En xeral, as vantaxes clínicas de esta ferramenta son unha menor dose sobre órganos sans que rodean ó tumor e unha deposición máis uniforme de dose no volumen tumoral.
  • Alcanzar unha posición estratéxica de cara á nouva generación de planificadores que incluirán el método de Montecarlo para el cálculo de dose. Mediante este método de cálculo conseguirase unha maior precisión nas rexións con fortes variacións de densidade.
  • Rapidez da obtención do resultado computacional para unhas prestacións obxectivo mediante a utilización de computación distribuida masiva.
  • Creación dunha base de datos de tratamentos, tanto para a sua consulta por profesionais sanitarios como para a formación académica e docencia.
  • Ocultación da complexidade de hardware, xestión e mantemento ó usuario final. Acceso mediante ferramientas web.
  • Actualizacións sucesivas de software e métodos de cálculo sen intervención do usuario final.


VISITE A NOSA DEMO     

Imaxes dun mapa de dose

˜ Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela ˜ Telf.: +34 981 569810 ˜ Fax: +34 981 594616 ˜