e-IMRT

E-IMRT

¿Qué é a accesibilidade?

The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect. (Tim Berners-Lee)

A accesibilidade consiste no acceso á información sin limitación algunha por razón de deficiencia, discapacidade, ou minusvalía. Son moitas as persoas que acceden á información dos sitios web desde moi diferentes circunstancias, xa que:

Teclas de acceso rápido para o menú principal do sitio

Habilitaronse teclas de acceso rápido que facilitan a navegación. Para utilizar estas teclas de acceso rápido con Microsoft Windows utilizase a seguinte combinación de teclas:

En sistemas baseados no sistema operativo MacOS pode utilizar a combinación:

  1. CONTROL+Tecla de acceso rápido.

As teclas de acceso rápido permiten percorrer os enlaces dun sitio web por medio do teclado.

O menú principal do sitio dispon das seguintes teclas de acceso rápido:

  1. 1 = Home
  2. 2 = Obxectivo.
  3. 3 = Servizos.
  4. 4 = Acceso.
  5. 5 = Equipo.
  6. 6 = Publicacionss.
  7. 7 = Novidades.

Igualmente podese navegar a través de tabulador.

˜ Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela ˜ Telf.: +34 981 569810 ˜ Fax: +34 981 594616 ˜